kool-Hoolekogu

Rakvere Põhikooli hoolekogu

Hoolekogu koosseis

  • Aleksander Holst - Rakvere Linnavolikogu esindaja
  • Ain Suurkaev - Rakvere linnavalitsuse esindaja
  • Hilja Roostik - õppenõukogu esindaja
  • Epp Landberg - lastevanemate esindaja
  • Liina Põldma – lastevanemate esindaja
  • Janis Kreegimets - lastevanemate esindaja
  • Kaire Merilo - lastevanemate esindaja

 

Koosolekute protokollid