kool-Hoolekogu

Rakvere Põhikooli hoolekogu

Hoolekogu koosseis

  • Hilja Roostik  –  õppenõukogu esindaja
  • Kadri-Ann Väärsi  –  õpilasesinduse esindaja
  • Epp Landberg  –  toetavate organisatsioonide esindaja
  • Liina Põldma  –  lastevanemate esindaja
  • Triin Pajo - lastevanemate esindaja
  • Margret Peiker  –  lastevanemate esindaja
  • Kaire Merilo  –  lastevanemate esindaja
  • Kristel Kaljuvee  –  vilistlaste esindaja
  • Triin Varek  –  linnavalitsuse esindaja
  • Liivika Ivanov  –  linnavolikogu esindaja

 

Koosolekute protokollid