Teated

Töövarjuna Linnateatris
Inglise keele olümpiaad
5. ja 6. klass Tartus
Märt Treier
Emakeelepäev
Matemaatikaolümpiaad
Eesti keele teemalised ülesanded
6. klassi tüdrukute õhtu
8. märts
1.a klass Oandul

Avaleht

 
Head lapsevanemad!

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahuloluuuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.

Küsitlusele saab vastata 20. veebruar – 06. aprill 2018.a. Küsitluse veebilink ja juhend asuvad e-koolis.
 
Rakvere Põhikooli juhtkond
________________________________________________________________________________________________________________________