kool Klasside täituvus

2016/2017 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 21. juuni 2017

1.a klass  –  22
1.b klass  –  4
2.a klass  –  25
2.b klass  –  1
3. klass  –  26
4.a klass  –  24
4.b klass  –  4
5. klass  –  21
6. klass  –  21
7. klass  –  23
8. klass  –  25
9. klass  –  24

Kokku  –  220 õpilast.