kool Klasside täituvus

2017/2018 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 04. detsember 2017

1.a klass  –  22
1.b klass  –  5
2.a klass  –  25
2.b klass  –  2
3. klass  –  25
4.a klass  –  24
4.b klass  –  4
5. klass  –  23
6. klass  –  20
7. klass  –  23
8. klass  –  25
9. klass  –  24

Kokku  –  222 õpilast.