kool-Klasside täituvus

2019/2020 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 01. september 2019

1.a klass – 21
1.b klass – 2
2.a klass – 20
2.b klass – 2
3.a klass – 19
3.b klass – 4
4.a klass – 23
4.b klass  2
4.c klass – 1
5.  klass – 25
6.a klass – 25
6.b klass – 3
7.  klass – 23
8.  klass – 20
9.  klass – 21
Kokku  –  211 õpilast