kool Klasside täituvus

2017/2018 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 20. september 2017

1.a klass  –  22
1.b klass  –  4
2.a klass  –  25
2.b klass  –  2
3. klass  –  25
4.a klass  –  24
4.b klass  –  4
5. klass  –  22
6. klass  –  20
7. klass  –  23
8. klass  –  25
9. klass  –  24

Kokku  –  220 õpilast.