kool-Klasside täituvus

2018/2019 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 01. september 2018

1.a klass  –  22
1.b klass  –  2
2.a klass  –  21
2.b klass  –  5
3.a klass  –  23
3.b klass  –  3
3.c klass  –  1
4. klass  –  25
5.a klass  –  24
5.b klass  –  3
6. klass  –  23
7. klass  –  20
8. klass  –  20
9. klass  –  23

Kokku  –  215 õpilast.