kool Klasside täituvus

2016/2017 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 13. veebruar 2017

1.a klass  –  25
1.b klass  –  1
2. klass  –  26
3.a klass  –  24
3.b klass  –  4
3.c klass  –  1
4. klass  –  20
5. klass  –  21
6. klass  –  22
7. klass  –  25
8. klass  –  24
9. klass  –  22

Kokku  –  215 õpilast.