kool-Klasside täituvus

2020/2021 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 1. september 2020

1.a klass - 24
1.b klass - 1
2.a klass - 21
2.b klass - 1
2.c klass - 1
3.a klass - 19
3.b klass - 2
4.a klass - 19
4.b klass - 4
5.a klass - 23
5.b klass - 2
5.c klass - 1
6.  klass - 25
7.a klass - 24
7.b klass - 3
8.  klass - 23
9.  klass - 21
Kokku  -  214 õpilast