kool-huviringid

Rakvere Põhikooli huviringid 2018/2019 õppeaastal

 

Ringi nimi

Juhendaja

Sihtrühm

Grupi suurus

Aeg

Koht

Eesmärk

Väljund

Mudilaskoor

Aire Aros

1.-5. klass viisipidajad

30

T 7.50 ja 13.25

Muusikaklass või saal

Laps oskab kasutada teadlikumalt oma hääleaparaati, kuulata ja laulda 2- häälset repertuaari.

Laulupidu

Koolisisesed, -välised kontserdid

Plokkflööt I

Aire Aros

1.-2. klassi õpilased

5-10

E 14.10

Muusikaklass

Laps oskab mängida lihtsat muusikainstrumenti, tunneb rõõmu koos musitseerimisest.

Esinemine koolisisestel,-välistel kontsertidel

Vene keel

Eerika Mikk,

Ene Saaber

5.klass

23

K 8.30

Vene keele klassid

Tunneb tähti, saab aru lihtsamatest korraldustest, huvitub kultuurist

Kergem üleminek teise võõrkeele õppimiseks.

Plokkflööt II

Aire Aros

3.-4. klassi õpilased

5-10

R 13.25

Muusikaklass

Laps oskab mängida lihtsat muusikainstrumenti, tunneb rõõmu koos musitseerimisest.

Esinemine koolisisestel,-välistel kontsertidel.

Plokkflööt III

(altplokkflööt)

Aire Aros

5.-9. klassi õpilased

5-10

K 14.10

Muusikaklass

Õpilane tutvub suuremate, mängutehniliselt nõudlikumate instrumentide mänguvõtetega. Omandab raskemat repertuaari.

Esinemine koolisisestel,-välistel kontsertidel.

Nooremate õpilaste juhendamine.

Taaskasutusring

Külli Štukert

5.-9.klass

8

K 7. tund

Loodusainete klass

Taaskasutada erinevaid materjale, anda neile uus elu. Meisterdamine, loovuse arendamine. Lõikemasinatega töö.

Taaskasutumaterjalidest esemed. Kutsete, kaartide tegemine.

Inglise keel

Annely Blum,

Andra Petrova

2.klass

Terve klass

R 3. tund

Inglise keele klassid

Äratame huvi inglise keele vastu. Õpime läbi laulude, rütmisalmide, mängude ja piltide põhisõnavara. Arendame eneseväljendus-, kuulamis- ja koostööoskust.

Esinemine kevadkontserdil.

KEAT

Hilja Roostik

6. klass

Terve klass

K 8.00

 

Loengute sari ohutust liiklemisest maanteel ja raudteel, ellujäämine metsas ja maastikul.

Osalemine maakondlikus laagris.

NUTIRING

Piret Strömberg

3. klass

Terve klass

T 5. tund

Arvutiklass

Tutvumine erinevate e- keskkondadega.

Õpilane julgeb töötada arvutiga.

Osalemine pranglimise maakonnavõistlustel.

Loodusring

Vilja Padonik

1.-4.klass

20

T 14.15

Ajalooklass

Looduse väärtustami-ne, kodukandi taime- ja loomaliikide tundmaõppi-mine.

Osalemine projektides, viktoriinidel, vaatlusretkedel.

Sõnakunstiring

Eve Kruusmaa

5.-9.klass

Erinevad projektid

Projektipõhine

Saal, eesti keele klass

Kooli jõulu- ja kevadpeoks näidend, abi koolisiseste ürituste korra.ldamisel

2 näidendi esitamine, etluskonkurssidel osalemine, ürituste ettevalmistamine.

Soolo- ja ansamblilaul

Aire Aros

1.-5. klass

12

Projektipõhine

Muusikaklass ja saal

Laps oskab kasutada teadlikumalt oma hääleaparaati, oskab end väljendada läbi laulu

Esinemine solistide konkurssidel, muusikalistes etendustes.

Male

Eino Vaher

1.-4.klass

 

E 13.15

Õpetajate tuba

   

Liiklusring

Karin Põdra

3.klass

Terve klass

K 8.00

Ajalooklass

Liiklusreeglite õppimine.
Praktiline sõit tänaval.

Jalgratturi juhilubade väljastamine.