oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

4. klassi õpilastele
 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik)– 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022
7. klassi õpilastele
 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022
III kooliastme tasemetööd
 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö
sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö
sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

Põhikooli lõpueksamid 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023