Kool

Rakvere Põhikool - Rakvere linna põhiline kool, parim kool õppimiseks!

Rakvere Põhikoolis on kooliharidust jagatud alates aastast 1909. Rakvere Põhikooli nime all on kool tegutsenud alates aastast 1994. 2023/24 õppeaastal (seisuga 8.01.2024) õpib meie koolis 215 õpilast 16 klassis 22 õpetaja käe all.

Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad väärtustavad hubast maja, väärikat ajalugu ja traditsioone.

Meie õpetajate tähtsaim ülesanne on õpetada lapsi õppima, nad teevad seda loovalt ja armastusega. Koolis on toimiv tugisüsteem, kus õpilasi toetavad õpetajad, abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, vajadusel tugiisik.
Häid tulemusi saavutatakse erinevatel maakondlikel konkurssidel ja olümpiaadidel ning vabariiklikel võistlustel. Enamus lõpetajatest jätkab õpinguid gümnaasiumites, teised suunduvad ametikoolidesse.

Õppetöö toimub eesti keeles, võõrkeeltena õpitakse inglise keelt, saksa keelt ja vene keelt. Tihti toimuvad õuesõppe tunnid linna tammikus ja kooli lähiümbruses. Talvised suusatunnid toimuvad Palermo terviseradadel. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad kooli lähedal asuvas Rahu Hallis ja linnastaadionil.

Kooli õppekava toetuseks ja õpilaste vaba aja sisustamiseks toimuvad koolis huvialaringid. Muusikaõpetaja eestvedamisel saab laulda kooli mudilaskooris või tegeleda soololauluga, õppida saab plokkflöödi- ja ukulele mängu.  Selgeks õpitud paladega esinetakse nii kooli- kui ka linnaüritustel. Tehnikahuvilised lapsed on oodatud haridusroboteid ja nutikaid lahendusi tutvustavatesse ringidesse, vilunumad saavad II kooliastmes tegeleda Lego Spike ja EV3 robotite ehituse ja programmeerimisega. Loodusringis õpivad lapsed looduses liikuma, alustades lihtsamate linnuliikide tundma õppimisega, osaletakse linnuvaatlustel, rõngastamistel ja erinevates loodusprojektides. Liiklusringi töös osalevad kõik 3.klassi õpilased, kes kevadel peale edukat eksamisooritust saavad kätte jalgratturi juhiload. Mängida saab malet. 2023. aasta sügisest alustas huviring TORE, ehk tugiõpilaste süsteem, mille eesmärk on tugiõpilaste endi toimetulek, abi eakaaslastele (sõbraks olemine) ning õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Õppetöösse toovad vaheldust nii traditsioonilised kui ka uued põnevad üritused. Parima õppeedukusega klasse tunnustatakse rändkarikaga „Aasta Aare“. Aktiivselt osaletakse konkurssidel, võistlustel, külastatakse teatrietendusi, kontserte ja muuseume. Meie majja on alati oodatud lapsevanemad ja külalised erinevatelt elualadelt oma kogemusi ja teadmisi jagama, üritusi korraldama.

Oleme projektide „Ettevõtlik kool“, „Tervist edendav kool“, „Liikuma kutsuv kool“, „VEPA“,  „BSB kool“, "Kiusamisest vabaks"  aktiivsed liikmed.

Koolil on õpilasesindus, mille liikmed osalevad kooliürituste korraldamises ja teevad koolikorralduslikke ettepanekuid.