oppimine-arvutiklassi kümme käsku

Arvutiklassi 10 käsku!

  • Arvutiklass on eelkõige õppimiseks!
  • Arvutiklassis valitseb rahu ja vaikus!
  • Söömine ja joomine jääb arvutiklassist välja!
  • Arvutid, monitorid ja muu sisustus jäävad oma kohale!
  • Kasuta arvutit üksinda!
  • Arvesta teiste arvutikasutajatega!
  • Pärast kasutamist sulge arvutis avatud programmid!
  • Pärast kasutamist korrasta töökoht!
  • Arvutiklassis kehtivad õpetaja ja kooli töötaja reeglid!
  • Reeglite rikkumisel tuled arvutiklassi siis, kui jälle lubatakse!