oppimine-Õpiabi

Õpiabi tunniplaan 2023/2024

Õpiabi tunnid on mõeldud:

- õpilasele, kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust;

- lugemis- ja/või kirjutamisraskustega õpilasele;

- 1.–9. klassi õpilasele, kes vajab järeleaitamist ja/või lisaõpetust konkreetses õppeaines;