oppimine-Õpiabi

Õpiabi tunniplaan 2023/2024 (VAJUTA SIIA)

Õpiabi tundides  käivad õpilased, kes vajavad lisatoetust:

- õppimisele keskendumisel, olulise leidmisel, tööjuhendi mõistmisel, meelde jätmisel, seoste leidmisel , õpitu kasutamisel uutes situatsioonides, õppetöö organiseerimisel, tehtu hindamisel jms;

- õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks ;

- lugemis- ja/või kirjutamisraskuste ületamiseks;

- järeleaitamisena konkreetses õppeaines.