kool-pohivaartused

Põhiväärtuste tort

Põhiväärtused

Rakvere Põhikool on kui tort, mille põhja üheksa kihti sümboliseerivad pōhiharidust, kaunistused isikupäraseid ōpilasi, süütamata küünlad (potentsiaal, tulevikku vaatamine) tordil kooli pōhiväärtusi, mis ellu kaasa antakse.

Põhiväärtused  –  veendumused, mille järgi koolis käitutakse ja tegutsetakse.

Austus on endast ja teistest lugupidamine, teistega arvestamine, eeskujuks olemine.

Õppimine algab huvist maailma vastu. Õppides on oluline olla püüdlik ja järjepidev. Hea haridus on vahend unistuste elluviimiseks

Koostöösuhete aluseks on märkamine, sõbralikkus, avatus ja abivalmidus, teeme ettepanekuid, jagame infot ja kogemusi ning oleme paindlikud.

Turvalisuse tagab kinnipidamine kokkulepitud reeglitest. Märkamine ja vajadusel sekkumine on tavapärane. Koolis on toetav õpi- ja töökeskkond

Ettevõtlikkus on algatamine, toetamine, elluviimine. Oleme loovad ja uuendusmeelsed, muudame mõtted tegudeks.

 

Põhiväärtused on arutatud ja sõnastatud Rakvere Põhikooli töötajate ja õpilaste osavõtul ajavahemikus 2014–2015.