kool-Hoolekogu

Rakvere Põhikooli hoolekogu

 

Hoolekogu koosseis

(september 2022)

  • Piret Vares  –  õppenõukogu esindaja
  • Epp Landberg  –  toetavate organisatsioonide esindaja
  • Liina Põldma  –  lastevanemate esindaja
  • Triin Pajo - lastevanemate esindaja
  • Margret Peiker  –  lastevanemate esindaja
  • Mikk Mehide - lastevanemate esindaja
  • Kristel Kaljuvee  –  vilistlaste esindaja
  • Laur Kaljuvee  –  Rakvere linnavalitsuse esindaja
  • Sven Hõbemägi  –  Rakvere linnavolikogu esindaja
  • Li-Liis Grosnõi - õpilasesinduse esindaja

 

Koosolekute protokollid