kool-Hoolekogu

Rakvere Põhikooli hoolekogu

 

Hoolekogu koosseis

(november 2023)

  • Piret Vares  –  õppenõukogu esindaja
  • Teele Ann Tint - õpilasesinduse esindaja
  • Liis Kumari  –  toetavate organisatsioonide esindaja
  • Kadri Mark  –  lastevanemate esindaja
  • Triin Pajo - lastevanemate esindaja
  • Margret Peiker  –  lastevanemate esindaja
  • Mikk Mehide - lastevanemate esindaja
  • Paula Kiis  –  vilistlaste esindaja
  • Laur Kaljuvee  –  Rakvere linnavalitsuse esindaja
  • Sven Hõbemägi  –  Rakvere linnavolikogu esindaja

 

Koosolekute protokollid