kool-Klasside täituvus

2022/2023 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 30. märts 2023

1.a klass - 23
1.b klass - 3
2.a klass - 19
2.b klass - 3
3. klass - 23
4.a klass - 20
4.b/5.b klass - 3
4.c klass - 2
5.a klass - 24
6.a klass - 17
6.b klass - 6
7.a klass - 24
7.b klass - 4
8. klass - 25
9.a klass - 21
9.b - 3
 
Kokku  -  221 õpilast