4. klass osales „Puust ja punaseks“ koolipäeval „Vanalinna salaselts“.