Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimus 3.klasside õpioskuste olümpiaad