Saavutasime oma kooliga Ettevõtlike Koolide võrgustikus baastaseme