Olümpiaadidel osalemine

1.veebruaril toimus  matemaatika olümpiaad 7.-9.klassile, kus osalesid 8.klassist

Meelis Haiba
Kristofer Meriloo
Märten Mäekivi
Õpilasi juhendas õpetaja Liilia Sepp.

31.jaanuaril toimus emakeele olümpiaad, millest võtsid osa

7.klass

Brith Müürsepp 3.koht
Grith Müürsepp 7.koht
Iti Mehide

8.klass

Meelis Haiba 6.koht
Teele Ann Tint 7.koht

9.klass

Etriin Etverk  4.koht
Richard Lindpärg 8.koht
Teneli Kivi
Kristella Ljaš
Li-Liis Grosnõi
Õpilasi juhendas õpetaja Eve Kruusmaa.

26.jaanuaril toimus keemiaolümpiaad, kus osalesid

8.klass

Maris Floren

9.klass

Richard Lindpärg
Robin Telvik
Õpilasi juhendas õpetaja  Alise-Valentine Prits

Tänane kõiki tublisid õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid!