Kehalise kasvatuse tund ei pea tähendama ainult jooksmist ja pallimängu