Hea 1.klassi astuva õpilase lapsevanem!

Hea 1.klassi astuva õpilase lapsevanem!                                                                                                                            

Rakvere Linnavalitsus teeb 1.klassi astuva õpilase vanemale konkreetse kooli pakkumise haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu, lähtudes õpilase koolitee pikkusest ja klassikomplektide arvust. Aluseks võetakse lapse elukoha andmed rahvastikuregistris 10. märtsi 2023. a seisuga.

Esimesse klassi astuja elukohajärgne munitsipaalkool avaldatakse 21. märtsil kell 12.00 ARNO http://piksel.ee/arno/rakvere/ kaudu.

Lõplikult selguvad Rakvere koolide 1.klasside õpilaste nimekirjad 24. aprilliks.

Rakvere Põhikool ootab meie kooli määratud 1. klassi laste vanematelt õpilaste vastuvõtuks taotlusi 25. aprillist kuni 10. maini 2023.

Vormikohane taotlus on võimalik esitada järgmistel viisidel:
1) vanema poolt digitaalselt allkirjastatult saata e-postiga aadressil rpk@rakverepk.ee;
2) paberkandjal  saata postiga aadressil Tartu tn 2, Rakvere linn, 44309;
3) paberkandjal kooli kantseleis (02. mai-10. mai 8.00-15.30 või leppides kokku muu kuupäeva tel 53737870).
 

Lisaks on vaja esitada täiendavad dokumendid:
1) lapse ID-kaart või sünnitõend (koopia teeme koolis),
2) vanema isikut tõendav dokument (koopia teeme koolis), v.a kui taotlus on esitatud digitaalselt,
3) lapse koolivalmiduse kaart,
4) õpilaspileti foto,
5) tervisekaart.

Taotluse leiab siit.

Täiendavad dokumendid, mida ei ole võimalik esitada digitaalselt, saab esitada hiljem paberkandjal.

Tutvumisvestlused õpilase ja tema vanematega toimuvad mais ja juunis. Konkreetne aeg lepitakse kokku kooli vastuvõtu taotluse esitamisel.

 

Rõõmsa kohtumiseni!

Lea Pilme, Rakvere Põhikooli direktor

Karin Keskla, Rakvere Põhikooli 1.klassi õpetaja