6.a ja 6.b klass käisid loodusõpetuse tunnis õpetaja Jannega pargis õppekäigul