3.a klass otsustas aidata Rakvere koduloomade varjupaika