3., 4.a ja 1.b klass käisid Kurgjal C.R.Jakobsoni talumuuseumis