2.a ja 2.b klassi õpilastele räägiti esmaabi andmisest