2.a ja 2.b klass külastasid RMK Oandu külastuskeskust