2.a ja 2.b klass käisid Lääne-Virumaa Keskraamatukogus