Õpetaja Piret Strömberg organiseeris ka 3.a klassile õuesõppetunde