Tunnustas aialinnuviktoriinis osalejaid

3.veebrualil tunnustas õpetaja Vilja tublisid aialinnuviktoriinis osalejaid. Kõige suurema hoolega vastas küsimustele 3.a klass ja nemad said eriauhinna tervele klassile.