Tunnustamine

Novembrikuuga lõppes koolis esimene trimester. Selle tähistamiseks toimus täna aktus, kus vaatasime hetkeks tagasi ja tunnustasime viimase kolme kuu tublimaid õppureid ja teisi aktiivseid noori.

Galerii