Stardijoonele seati lisaks malenuppudele veel ka robotid.

Stardijoonele seati lisaks malenuppudele veel ka robotid.