Rakvere Põhikooli lapsed osalesid maakondlikul etluskonkursil

04.veebruaril osalesid maakondlikul etluskonkursil Sõmerul Mihkel Männik 7.klassist ja Li-Liis Gosnõi 6.klassist, kes saavutas tubli 3.koha.

Täname Li-Liisi ja Mihklit ning nende juhendajat Eve Kruusmaad.