Põhikooli lõpueksamite konsultatsioonide ajad

Eesti keel  
29.05 kell 08.30-11.00
30.05 kell 10.20-12.10
31.05 kell 08.30-11.00

Matemaatika
04.06 kell 08.30-14.00 (Vilja Padonik)
05.06 kell 08.30-14.00 (Vilja Padonik)
06.06 kell 12.00 
07.06 kell 09.20
08.06 kell 11.00

Geograafia
23.05 kell 11.25
29.05 kell 11.25
04.06 kell 11.25-13.15
06.06 kell 09.25-10.10
11.06 kell 12.00
12.06 kell 09.00-11.00

Bioloogia
27.05 kell 10.20-12.10
04.06 kell 08.30-10.10
06.06 kell 08.30
11.06 kell 12.00
12.06 kell 11.00-13.00

Vene keel
11.06 kell 11.00

Inglise keel
06.06 kell 11.10

Ühiskonnaõpetus
30.05 kell 8.30
04.06 kell 12.00
06.06 kell 9.30
11.06 kell 9.00