Osaleti Lääne-Virumaa piirkondlikus pranglimise viievõistluses

Lääne-Virumaa piirkondlikus pranglimise viievõistluses tuli Mart Kundla 3.b klassist kolmandale bkohale ja Villem Kundla 1.a klassist 15. kohale. Villem oli ainuke esimese klassi õpilane, kes võistles koos kolmandate klasside õpilastega. Aitäh tublidele vendadele ja nende juhendajale Piret  Strömbergile!