oppimine-tunniplaan

Tunniplaan 2018/2019 õppeaastal

 

Esmaspäev

  1.A klass 2.A klass 3.A klass 4. klass 5.A klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel inglise keel infotehnoloogia kunst        eesti keel matem.   ajalugu
2. eesti keel eesti keel eesti keel inglise keel ajalugu kunst eesti keel geograafia matem.
3. matem. matem. matem. matemaatika matem. ajalugu inglise keel eesti keel bioloogia
4. kehaline loodus ja inim. kunst ja tööõp. eesti keel eesti keel inglise keel ajalugu matem. bioloogia
5. muusika kunst ja tööõp. kunst ja tööõp. kunst kirjandus matem. kunst ajalugu inglise keel
6.       muusika kehaline ühiskond töö- ja tehnol füüsika kunst
7.         kehaline   töö- ja tehnol kunst ühiskond
8.                  
 

Teisipäev

  1.A klass 2.A klass 3.A klass 4. klass 5.A klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
    inglise ring              
1. keh/rütmika eesti keel eesti keel inglise keel kehaline eesti keel matem. bioloogia vene keel
2. matem. matem. eesti keel kehaline inglise keel matem. kirjandus bioloogia vene keel
3. kunst ja tööõp loodus ja inim muusika kehaline loodusõp. inglise keel vene keel matem. eesti keel
4. kehaline kunst ja tööõp matem. eesti keel matem. vene keel inglise keel inimeseõp. kirjandus
5.   kunst ja tööõp nutiring matem. eesti keel kehaline bioloogia inglise keel matem.
6. mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor inimeseõp. kehaline töö- ja tehn matem.
7.             kehaline töö- ja tehn geograafia
8.                 töö- ja tehn
 

Kolmapäev

  1.A klass 2.A klass 3.A klass 4. klass 5.A klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel muusika    eesti keel eesti keel vene keele ring inglise keel eesti keel matem. keemia
2. eesti keel matem. matem. inglise keel matem. vene keel muusika keemia kehaline
3. loodusõp. eesti keel inglise keel muusika loodusõp. eesti keel matem. vene keel kehaline
4. kunst ja tööõp. eesti keel loodus/inim. matem. inglise keel matem. vene keel eesti keel geograafia
5.   kehaline eesti keel loodusõp. muusika matem. geograafia kirjandus vene keel
6.     kunst ja tööõp. kunst matem. töö- ja tehnol. geograafia muusika  
7.           töö- ja tehnol.      
8.                  
 

Neljapäev

  1.A klass 2.A klass 3.A klass 4. klass 5.A klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel  eesti keel eesti keel kehaline inglise keel vene keel eesti keel matem. keemia
2. matem. matem. matem. eesti keel eesti keel kehaline matem. keemia inglise keel
3. muusika loodus ja inim. inglisekeel matem. inimeseõp. kehaline vene keel matem. eesti keel
4. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh.
5.   muusika kehaline loodusõp. eesti keel loodusõp. inglise keel vene keel matem.
6.   keh/rütm kehaline   töö- ja tehnol. eesti keel loodusõp. vene keel füüsika
7.         töö- ja tehnol.   inimeseõp. kehaline ajalugu
8.               kehaline ühiskond
 

Reede

  1.A klass 2.A klass 3.A klass 4. klass 5.A klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel   kehaline eesti keel infotehn.   ajalugu matem. inglise keel kirjandus
2. matem. matem. matemaatika eesti keel ajalugu kirjandus loodusõp. inglise keel matem.
3. eesti keel kehaline loodus/inimeseõp. matem. kirjandus muusika ajalugu geograafia füüsika
4. kunst ja tööõp.   muusika tehnoloogia kirjandus matem. infotehn. ajalugu inglise keel
5.     eesti keel tehnoloogia matem. loodusõp.   eesti keel muusika
6.           loodusõp.   füüsika  
7.                  
8.                  


Tunniplaan - väikeklassid 2018/2019 õppeaastal

 

Esmaspäev

  1.B KLASS 2.B KLASS 3.B KLASS 3.C KLASS 5.B KLASS
1. eesti keel eesti keel eesti keel   kunst
2. eesti keel eesti keel matemaatika matemaatika eesti keel
3. matemaatika matemaatika loodusõpetus eesti keel matemaatika
4. kunst ja tööõpetus loodus/inim   loodusõpetus eesti keel
5.       loodusõpetus loodusõpetus
6.         kehaline
7.         kehaline
8.          
 

Teisipäev

  1.B KLASS 2.B KLASS 3.B KLASS 3.C KLASS 5.B KLASS
1. eesti keel eesti keel matemaatika   kehaline kasvatus
2. eesti keel eesti keel muusika muusika inglise keel
3. matemaatika matemaatika eesti keel eesti keel eesti keel
4. kunst ja tööõpetus loodus/inim kunst kunst eesti keel
5.   kunst ja tööõpetus õpiabi matemaatika matemaatika
6.       matemaatika  
7.          
8.          
 

Kolmapäev

  1.B KLASS 2.B KLASS 3.B KLASS 3.C KLASS 5.B KLASS
1. eesti keel eesti keel eesti keel   eesti keel
2. eesti keel matemaatika eesti keel eesti keel matemaatika
3. matemaatika matemaatika matemaatika matemaatika loodusõpetus
4. loodusõpetus loodus/inim kehaline kasvatus kehaline kasvatus ajalugu
5.     inglise keel inglise keel muusika
6.          
7.          
8.          
 

Neljapäev

  1.B KLASS 2.B KLASS 3.B KLASS 3.C KLASS 5.B KLASS
1. muusika muusika loodusõpetus eesti keel inglise keel
2. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel
3. matemaatika matemaatika õpiabi matemaatika matemaatika
4. klassijuhataja klassijuhataja inglise keel inglise keel ajalugu
5. kunst ja tööõpetus kunst ja tööõpetus muusika muusika ajalugu
6.         töö- ja tehnologoogia
7.         töö- ja tehnologoogia
8.          
 

Reede

  1.B KLASS 2.B KLASS 3.B KLASS 3.C KLASS 5.B KLASS
1. muusika muusika eesti keel   eesti keel
2. kehaline/rütmika kehaline/rütmika kehaline kasvatus kehaline kasvatus matemaatika
3. kehaline kasvatus kehaline kasvatus inglise keel inglise keel inimeseõpetus
4. kehaline kasvatus kehaline kasvatus kunst kunst klassijuhataja
5.     matemaatika    
6.          
7.          
8.          

uuendatud 04.01.2019