oppimine-tunniplaan

Tunniplaan 2016/2017 õppeaastal

Esmaspäev

  1. klass 2. klass 3.a klass 3.b klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. eesti k. eesti k. eesti k. ingl. k. kunst eesti k. matem. keemia ajalugu
2. matem. eesti k. ingl. k. eesti k. eesti k. ajalugu kunst eesti k. keemia matem.
3. loodusõp. matem. matem. loodusõp. matem. matem. ajalugu ingl. k.  kunst keemia
4. kunst loodusõp. eesti k. kunst kehal. eesti k. ingl. k. ajalugu matem. keemia
5.   kunst. kehal.   kunst kirjandus matem. kunst ajalugu ingl. k.
6.         kunst ingl. k. kirjandus kehal. matem. kunst
7.               kehal. eesti k. ühisk.
8.                    
 

Teisipäev

  1. klass 2. klass 3.a klass 3.b klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. kehal. eesti k. muusika eesti k. ingl. k. infotehn. eesti k. matem. bioloogia vene k.
2. eesti k. eesti k. matem. matem. muusika ingl. k. matem. vene k. geogr. eesti k.
3. eesti k. matem. eesti k. muusika matem. loodusõp. ingl. k. kirjandus matem. kehal.
4. keh./rütm. kunst eesti k. kunst eesti k. matem. vene k. ingl. k. inimeseõp. kehal.
5.   rütmika loodusõp. ingl. k. loodusõp. eesti k. kehal. bioloogia vene k. matem.
6.     kunst     kehal. muusika inimeseõp. ingl. k. füüsika
7.             loodusõp.   kehal.  
8.                    
 

Kolmapäev

  1. klass 2. klass 3.a klass 3.b klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. eesti k. muusika matem. eesti k. matem. ingl. k. vene k. eesti k. ühisk.
2. eesti k. muusika matem. matem. ingl. k. inimeseõp. vene k. ajalugu matem. kirjandus
3. matem. matem. ingl. k. muusika matem. eesti k. ajalugu matem. vene k. bioloogia
4. muusika kehal. (U) inimeseõp. eesti k. eesti k. ajalugu matem. geogr. kirjandus ingl. k.
5. kunst   kunst ingl. k. muusika kirjandus tööõp. loodusõp. ajalugu vene k.
6.           kehal. tööõp. eesti k. ingl. k. matem.
7.           kehal.   tööõp. geogr. ajalugu
8.               tööõp. füüsika  
 

Neljapäev

  1. klass 2. klass 3.a klass 3.b klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. muusika eesti k.  eesti k. matem. infotehn. ingl. k. vene k. kirjandus matem. geogr.
2. eesti k. matem. matem. eesti k. eesti k. matem. kehal. geogr. kirjandus ingl. k.
3. matem. loodusõp. ingl. k. loodusõp. matem. loodusõp. kehal. vene k. füüsika eesti k.
4. klassijuh. klassijuh. klassijuh. ingl. k. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh.
5.   muusika eesti k.   kehal. tööõp. eesti k. ingl. k. vene k. matem.
6.         kehal. tööõp. loodusõp. matem. ingl. k. vene k.
7.             matem.   kehal. tööõp.
8.                    
 

Reede

  1. klass 2. klass 3.a klass 3.b klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. eesti k. kehal. kehal. eesti k. muusika loodusõp. matem. tööõp. T kirjandus
2. matem. matem. kehal. kehal. matem. matem. kirjandus loodusõp. tööõp. T muusika
3. kunst kehal. eesti k. eesti k. loodusõp. eesti k. ühisk. muusika bioloogia matem.
4. kehal. loodusõp. matem. klassijuh. tööõp. kirjandus matem. infotehn. muusika bioloogia
5.   kunst kunst   tööõp.   inimeseõp.   tööõp. P füüsika
6.                 tööõp. P geogr.
7.                    
8.