oppimine-tunniplaan

Tunniplaan 2017/2018 õppeaastal

 

Esmaspäev

  1.a klass 1.b klass 2.a klass 2.b klass 3. klass 4.a klass 4.b klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. eesti k. eesti k. eesti k. ingl. k. eesti k. eesti k. kunst eesti k. matem. keemia ajalugu
2. eesti k. eesti k. eesti k. eesti k. eesti k. ingl. k. eesti k. ajalugu kunst eesti k. keemia matem.
3. matem. matem. matem. matem. eesti k. matem. kunst matem. ajalugu ingl. k. eesti k. keemia
4. kehal. kunst loodus loodus matem. eesti k. kunst eesti k. ingl. k. ajalugu matem. keemia
5.     kehal.   kunst. infotehn. matem. kirjandus matem. kunst ajalugu ingl. k.
6.                 kirjandus keh P/töö T füüsika kunst
7.                   keh P/töö T kunst ühisk.
8.                        
 

Teisipäev

  1.a klass 1.b klass 2.a klass 2.b klass 3. klass 4.a klass 4.b klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. muusika eesti k. muusika eesti k. ingl. k. ingl. k. kehal. eesti k. matem. biol. vene k.
2. matem. eesti k. eesti k. eesti k. eesti k. kehal. muusika ingl. k. matem. kirjandus biol. vene k.
3. kunst matem. matem. eesti k. muusika kehal. matem. loodus ingl. k. vene k. matem. eesti k.
4. kehal. kunst loodus matem. matem. muusika eesti k. matem. vene k. ingl. k. geogr. kirjandus
5.   keh/rütm kunst keh/rütm loodus matem. loodus eesti k. kehal. biol. ingl. k. matem.
6.         kunst loodus     loodus keh. T keh P/töö T matem.
7.                   keh. T keh P/töö T biol.
8.                        
 

Kolmapäev

  1.a klass 1.b klass 2.a klass 2.b klass 3. klass 4.a klass 4.b klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. eesti k. muusika eesti k. matem. loodus infotehn. matem. ingl. k. tööõp. P ajalugu kehal.
2. eesti k. eesti k. eesti k. matem. muusika ingl. k. ingl. k. loodus vene k. ajalugu matem. kehal.
3. kunst matem. matem. matem. ingl. k. muusika matem. eesti k. ajalugu matem. vene k. geogr.
4. muusika loodus kunst loodus kehal. matem. loodus ajalugu matem. vene k. eesti k. ingl. k.
5. keh/rütm   kunst   kehal. eesti k. kehal. ingl. k. matem. geogr. kirjandus vene k.
6.               kehal. tööõp. geogr. füüsika ajalugu
7.               kehal. tööõp.     ühisk.
8.                       tööõp.
 

Neljapäev

  1.a klass 1.b klass 2.a klass 2.b klass 3. klass 4.a klass 4.b klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. muusika eesti k. muusika eesti k. kehal. kehal. ingl. k. vene k. eesti k. matem. biol.
2. matem. eesti k. matem. eesti k. matem. eesti k. eesti k. matem. kehal. loodus kirjandus ingl. k.
3. muusika matem. loodus matem. ingl. k. matem. matem. inim.-õp. kehal. vene k. matem. eesti k.
4. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh. klassijuh.
5.     muusika loodus loodus kunst eesti k. eesti k. loodus ingl. k. vene k. matem.
6.     keh/rütm     kunst   tööõp. eesti k. inim.-õp. vene k. füüsika
7.               tööõp. muusika matem. inim.-õp.  
8.                        
 

Reede

  1.a klass 1.b klass 2.a klass 2.b klass 3. klass 4.a klass 4.b klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti k. eesti k. eesti k. kunst kehal. eesti k. eesti k. muusika loodus matem. ingl. k. kirjandus
2. matem. kunst kehal. kunst eesti k. eesti k. matem. infotehn. kirjandus loodus ingl. k. matem.
3. loodus kehal. matem. kehal. eesti k. matem. ingl. k. kirjandus ühisk. muusika geogr. füüsika
4. kunst kehal.   kehal. matem. tööõp. tööõp. kirjandus matem. infotehn. muusika geogr.
5.         kunst tööõp. tööõp. matem. inim.-õp. kirjandus töö P/keh T muusika
6.                     töö P/keh T  
7.                        
8.