oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles – 10. mai 2017. a;
  • matemaatikas – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles – 03. mai 2017. a;
  • matemaatikas – 09. mai 2017. a;
  • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses – 18. mai 2017. a.

 

Põhikooli lõpueksamite ajad

2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel – 01. juuni 2017. a;
  • matemaatika – 7. juuni 2017. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.