oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 08. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö:

  • loodusõpetus (kirjalik) - 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a.

7. klassi tasemetöö:

  • loodusõpetus (kirjalik) - 25. september 2018. a.

 

Põhikooli lõpueksamite ajad

2018/2019. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel (kirjalik) – 03. juuni 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2019. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta 01. veebruariks.