oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a;

4. klassi tasemetöö:

  • loodusõpetus (kirjalik) - 1.- 2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö:

  • loodusõpetus (kirjalik) -24.- 25. september 2019. a.

 

Põhikooli lõpueksamite ajad

2019/2020. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020. aasta 01. veebruariks.