oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööd:

  • loodusvaldkond I kooliaste - 23. - 24. september 2020. a.
  • matemaatika I kooliaste 30. september - 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööd:

  • loodusvaldkond I kooliaste - 21. - 22. september 2020. a.
  • matemaatika I kooliaste 28. - 29. september 2020. a.

9. klassi lõpueksamid:

  • eesti keel (kirjalik) 28. mai 2021. a.
  • matemaatika (kirjalik) 3. juuni 2021. a.
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.