oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.

 

Põhikooli lõpueksamite ajad

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 08. juuni 2018. a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 01. veebruariks.