kool-vilistlased-1966_67

Õppeaastal 1966/1967 lõpetanud

  1. Aaslov, Taivo
  2. Anton, Aivo
  3. Elevant, Neeme
  4. Freienthal, Annika
  5. Freienthal, Inge
  6. Jõemets, Ants
  7. Jõeots, Arvi
  8. Kasemets, Toivo
  9. Kovaltsuk, Maarika
  10. Laur, Asta
  11. Liivaste, Peep
  12. Lätt, Maidu
  13. Maidre, Maie
  14. Muusika, Linda
  15. Mägi, Kalju
  16. Ohaka, Silvia
  17. Pajo, Anti
  18. Pajo, Arvo
  19. Ploom, Tiina
  20. Priks, Reet
  21. Päll, Riina
  22. Rosenberg, Johannes
  23. Saar, Merle
  24. Sella, Elmar
  25. Säbel, Kaja
  26. Teesaar, Sirje
  27. Toots, Maie
  28. Valk, Sirje
  29. Vari, Irma
  30. Veenpere, Anne
  31. Veideman, Ellen
  32. Virunurm, Monika