Külalised Lapuast

18. mail võõrustasime oma majas külalisi Lapuast.