Juubelinädala esimene päev.

Juubelinädala esimene päev.

Tänase 14. oktoobrikuu koolipäeva alateemaks oli õue- ja ilu päev. Selle raames viisid nooremad klassid ilmast hoolimata mitmeid tunde läbi majast väljapool. Vaadeldi sügisest loodust ning tutvuti erinevate taimeliikidega. Kolmas klass külastas KIKi programmi raames veepuhastusjaama ja Lääne-Viru jäätmekeskust. Vanemad klassid asusid koolimaja kaunistama ning nädala lõpus toimuvate suuremate pidustuste tarvis ette valmistama.

Kuulutame juubelinädala avatuks.

Galerii