Inglise keele ring

Inglise keele ringi I grupil toimus 1.veebruaril viimane tund, mis möödus lõbusalt saalis keelemänge mängides. Uuest nädalast alustab juba II grupp, et koguda algteadmiseid inglise keelest.