huvitegevus-huviringid

Rakvere Põhikooli huviringid 2016/2017 õppeaastal

Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Toimumise aeg Eesmärk
IT-i NUTI ring P. Strömberg 1. kl E 5. tund Õppida kasutama arvutit. Programmeerimise alused.
Loodusring V. Padonik 1.-2. kl E 6. tund Huvi äratamine looduse vastu, looduse tundma­õppimine ja väärtustamine, koostööoskuste ja eneseväljendusoskuste arendamine.
Plokkflööt A. Aros 1.-7. kl E 14.10
(3.-4. kl)

T 14.10
(altplokkflööt)

N 13.30
(1.-2. kl)

Ringis kaasa löömine annab võimaluse saada muusikalisi algteadmisi noodi- ja rütmiõpetusest, annab võimaluse omandada koosmängu oskuse ning kuulamisoskuse ning demonstreerida seda ka teistele.
Loovusring E. Rikma 1.-2. kl T 5.-6. tund
üle nädala
Pakkuda erinevaid käeliseid tegevusi, mis annaksid võimaluse rakendada loovust ja fantaasiat. Tutvustada taaskasutamise ja säästva tarbimise põhimõtteid. Erinevad temaatilised näitused koolimajas.
Robootika J. Kormik 3.-7. kl
edasijõudnutele
T 7.-8. tund Huvi äratamine robootika ja loodusteaduste vastu; programmeerimise alused. Arendada loogilist mõtlemist. Võistlemine Robotex’il ja robootika tutvustamine kaasõpilastele.
Mudilaskoor A. Aros 1.-5. kl K 13.30 – 14.30
N 07.50
Lapsed õpivad matkimise teel oma häält juhtima. Peale laulmise saavad lapsed ka liikuda ning mängida ja tunda rõõmu koosolemisest.
KEAT H. Roostik 6. kl N 08.00 ja
loengud lektoritega
kokkuleppel
Loengute sari esmaabist, ohutust liiklemisest, käitumisest õnnetuste korral, toimetulek kriisisituatsioonides.
Ansambel A. Aros 6.-7. kl N 14.10 Ansambli töö põhineb põnevatel hääleharjutustel, mis aitavad demonstreerida erinevaid hääle tekitamise võimalusi, mitmehäälsust õpetavatel kaanonitel, lühilauludel ning on suunatud repertuaari omandamisele koolisisesteks, -välisteks üritusteks.
Taaskasutusring K. Štukert 7. kl N 7. tund Vanade materjalide taaskasutus, keskkonna hoidmine, ettevõtlikkus, osalemine erinevatel üritustel.
Liiklusring K. Põdra 3. kl R 08.00 Ettevalmistus jalgratturi juhilubade eksamiks.
Pallimängud K. Põdra 1.-5. kl tüdrukud R 12.30 Ettevalmistus maakonna rahvastepalli võistlustest osavõtuks.
Kokaring L. Pärlin 5.-9. kl R 6.-7. tund
üle nädala
Toiduvalmistamis- ja koostööoskuste arendamine, säästva tarbimise põhimõtete järgimine. Teadlikkuse kujundamine tervislikust toitumisest.
Sõnakunstiring E. Kruusmaa 5.-9. kl projektipõhine Koolielu elavdamine. Kooli ürituste läbiviimine ja toetamine. Õpilaste esinemisjulguse parandamine, ilmekuse arendamine.