huvitegevus-huviringid

Rakvere Põhikooli huviringid 2017/2018 õppeaastal

 
Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Toimumise aeg Eesmärk/Väljund
Plokkflööt A. Aros 2.-3. kl
8. kl
4. kl

Uute õpilaste
vastuvõttu sel
õppeaastal ei
toimu!

E 6. tund
K 14:15
N 14:15
Ringis kaasa löömine annab võimaluse saada muusikalisi algteadmisi noodi- ja rütmiõpetusest, annab võimaluse omandada koosmängu oskuse ning kuulamisoskuse ning demonstreerida seda ka teistele.
Loodusring V. Padonik 1.-2. kl E 6.-7. tund
üle nädala
Huvi äratamine looduse vastu, looduse tundma­õppimine ja väärtustamine, koostööoskuste ja eneseväljendusoskuste arendamine.
Loovusring E. Rikma 1.-2. kl E 6.-7. tund
üle nädala
Pakkuda erinevaid käeliseid tegevusi, mis annaksid võimaluse rakendada loovust ja fantaasiat. Tutvustada taaskasutamise ja säästva tarbimise põhimõtteid. Erinevad temaatilised näitused koolimajas.
Pallimängud K. Põdra 1.-2. kl E 6.-7. tund
üle nädala
Erinevate pallimängude tutvustamine.
IT-nutiring P. Strömberg 2.a kl
1.a kl
3. kl
T 6. tund
R 5. tund
R 6. tund
Õppida kasutama arvutit.
Programmeerimise alused.
Rahuring P. Kaarlõp 1.-2. kl K 6. tund Rahutunnis keskendume iseendale. Õpime keskenduma, ennast tasakaalustama ja teeme hingelise pai oma kehale.
Mudilaskoor A. Aros 1.-4. kl
õpet. valikul
K 6. tund
ja enne tunde
Lapsed õpivad matkimise teel oma häält juhtima. Peale laulmise saavad lapsed ka liikuda ning mängida ja tunda rõõmu koosolemisest.
Taaskasutusring K. Štukert 8. kl K 7. tund Vanade materjalide taaskasutus, keskkonna hoidmine, ettevõtlikkus, osalemine erinevatel üritustel.
Liiklusring K. Põdra 3. kl N 08:00 Ettevalmistus jalgratturi juhilubade eksamiks.
Inglise keel Fredy keeltekool
19 € kuus
2. kl
1. kl
R 4. tund
R 6. tund
Inglise keele ringis õpime läbi laulude ja mängude põhisõnavara, väljendeid, harjutame dialooge ja tutvume inglise kultuuri ja eluoluga.
Robootika K. Kruus 4.-7. kl R 14:00 – 15:30
üle nädala
(13.10, 20.10, 10.11, 24.11,
08.12, 15.12, 12.01, 26.01,
02.02, 16.02, 09.03, 23.03,
06.04, 20.04, 11.05, 18.05)
Huvi äratamine robootika ja loodusteatuste vastu; programmeerimise alused. Arendada loogilist mõtlemist. Robotite tegemine ja programmeerimine; erinevate probleemülesannete lahendamine.
KEAT H. Roostik 6. kl loengud lektoritega
kokkuleppel
Loengute sari esmaabist, ohutust liiklemisest, käitumisest õnnetuste korral, toimetulek kriisisituatsioonides.
Soololaul A. Aros 1.-9. kl
õpet. valikul
Projektipõhine Ringi töö põhineb põnevatel hääleharjutustel, mis aitavad demonstreerida erinevaid hääle tekitamise võimalusi, mitmehäälsust õpetavatel kaanonitel, lühilauludel ning on suunatud repertuaari omandamisele koolisisesteks, -välisteks üritusteks.
Sõnakunstiring E. Kruusmaa 5.-9. kl Projektipõhine Koolielu elavdamine. Kooli ürituste läbiviimine ja toetamine. Õpilaste esinemisjulguse parandamine, ilmekuse arendamine.