Huvitegevus

Üritused/Õppekäigud 2018/2019 õppeaastal

Tabelit uuendatakse jooksvalt.

SÜNDMUS

AEG

Aktus Esimene koolipäev, klasside pildistamised 2. - 8. kl kell 9.30

1.sept.

Aktus Esimene koolipäev 1.ja 9.kl kell 12.00

1.sept.

Kooli 109. sünnipäeva tähistamine

5.sept.

7.klass õppekäigul Sarapiku talu Maisilabürindis

6.sept.

Sallivuspäev Targas Majas (osalevad 5.,6., 8. ja 9.kl esindajad ja Anu)

6.sept.

4.klass ja 8.klass Tudus matkal

10.sept.

Väikeklassid (va 5.b klass) Tudus matkal

11.sept.

6.klass õppekäigul Maisilabürindis

12.sept.

7.klass lahemaa Looduse päeval Palmses

13.sept.

Maailmakoristuspäev Linnametsa koristama lähevad 3., 4. tund 8.klass ja 5.,6.tunni ajal 6.klass

14.sept.

6. ja 7.klass Tudus matkal

18.sept.

Lastevanemate üldkoosolek

18.sept.

Eesti Vähiliidu tubakatoodete loeng 4.-9.klassile saalis kell 8.55 - 9.40

19.sept.

3.a klass Elistveres

19.sept.

Triatlon 5.-9.klassidele peale 3.tundi

20.sept.

9.klass Viru rabas

27.sept.

8.klass Inspiratsioonipäeval Rakvere Teatris

27.sept.

5.a ja 5.b klass Tudus matkal

28.sept.

Teadlaste ÖÖ festivali üritused

28.sept. 18.00 RRGs TÖF finaalüritus 2 eur

24.-28.sept.

Koolikontsert Meister Jaan 1.-9.klassile saalis kell 11.15 TASUTA!

2.okt.

Inspiratsioonilaobris Targas Majas osalevad 9.klassi õpilased Heliis, Karmely, Andris ja Joel (kell 9.30 - 14.30)

2.okt.

Töötukassa töötuba 8.klassile 4.tunni ajal eesti keele klassis
7.tunni ajal 9.klassile ühiskonnaõpetuse tunnis

4.okt.

Õpetajate päev

5.okt.

2.a ja 3.a klass Tartus Vanemuises “Pillihunt”

8.okt.

5.a klass Tallinnas Puust ja Punaseks muuseumipäeval

9.okt.

1.a klass Rakvere Teatris kell 13.00

16.okt.

Kino Maale filmiprogramm “Heiki Ernits 65” saalis 1.-4.klassidele

19.okt.

7. ja 8. klass Rakvere Teatris VAT etendus “Kaotamindära” kell 13.00

26.nov.

7. klass VAT Foorumtöötuba “Noor virtuaalmaailmas” 10.20-11.50

29.nov.

8. klass VAT Foorumtöötuba “Noor virtuaalmaailmas”  12.20- 13.50

29.nov.

I trimestri tublide tunnustamine klassijuh. tunnis

29.nov.

Plokkflöödiansambel esineb Targas Majas Puuetega Inimeste Päeval

1.dets.

Advendihommikud (koostöös 5. ja 6. klassiga)

1.adv. esimese tunni algul,  teine advent 2. tunni algul, kolmas advent 1.tunni alguses

3.dets.,10. dets., 17.dets.

Jõululaat

13.dets.

1A, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a ja 3.b klassid Rakvere Teatri jõuluetendusel “Pipi jõulud”

14.dets. kell 11

4.klass Viljandis Jõulumaal 17.dets.

Jõulupidu 1.-4..klassid

19.dets.

Jõulupidu 5.-9.klassid

20.dets.

Muusikakooli laste kontsert  

21.dets.

6. ja 7. klass Tartus Vanemuises ja Teaduskeskuses AHHAA

5.veebr.

Sõbrapäev

14.veebr.

Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva aktus

II trimestri tublide tunnustamine, Aasta Aare

22.veebr.

Eesti Vabariigi aastapäev Ausambamäel 5.klass ja 9.klass lipnikud

24.veebr.

Emakeelepäev

14. märts

Lasteteater “Sõber” meie majas etendusega “Hiirte pidu” 1.-4.klassidele 2,5 eur

18.aprill kell 11.25

Loovtööde konverents

aprill

2.a  Sagadis õppepäeval

aprill

9. klassi viimane koolikell (koostöö 8.klassiga)

28.mai

Muusikapäevad.

Solistide kontsert 1.-4.klass

mai

1.a Sagadis õppepäeval

mai

Klasside õppekäigud, ekskursioonid, õuesõpe (9.klassil eesti keele eksam)

3.juuni

3.a Tudu soos õppepäeval

3.juuni

7. klass klassiekskursioonil Toosikannu puhkekeskuses Järvamaal

3.-4.juuni

Lemmikloomapäev

4.juuni

Kevadpidu, direktori vastuvõtt

7.juuni

Klasside õppekäigud, ekskursioonid, õuesõpe (9.klassil matemaatika eksam)

10.juuni

Õppeaasta lõpuaktus, III trimestri tublide tunnustamine

11.juuni

KEAT laager

juuni

22. lennu lõpuaktus

15.juuni kell 15