Ettevalmistused KEAT-i laagriks

6. klass teeb hoolega ettevalmistusi KEAT laagriks.

18. aprillil koguti uusi teadmiseid noorsoopolitseinik Aleksei Osokini ja kooliõe Vilja Kaasik-Runneli abiga.