9.klass osales Töötukassa karjääriteemalises töötoas

9.klass osales 1.oktoobril toimunud Töötukassa karjääriteemalises töötoas, mida juhendab Katrin Jaanimägi.