9. klass ERSO proovis

9. klass veetis 12. aprillil põneva päeva Tallinnas.

Pealinna jõudes tuli tüdrukutel kohe anda kiire intervjuu ETVle, peale seda külastati ERSO proovi. Lastel õnnestus kohtuda ka lisaks dirigendile ja solistile ka helilooja Erkki Sven Tüüriga.