8.klass seikles Lahemaa matkaradadel

Lahemaa matkaradadel seikles 24. septembril veel ka 8.klass.