7. klassi lapsed osalesid Läänemere Projekti lindude ökoloogia seminaril

26.-27.septembril osalesid seitsmendast klassist Mattias ja Martin koos õpetaja Viljaga Viinistul UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti lindude ökoloogia seminaril. Lisaks neile oli laagris veel õpilased Kadrinast, Tartust, Tallinnast, Vaivarast ja Loksalt.
Kahe päeva jooksul õpiti, vaadeldi ja loendati veelinde Purekari neemel, Kasispea linnutornis ja Vergi sadamas. Kokku 1458 lindu 37 liigist. Kõige arvukamaks linnuks osutus viupart, sest suurem osa sookurgi on juba meie kandist lahkunud st, et kurjad ilmad pole enam kaugel. Haned ja lagled aga alles saabuvad pesitsusaladelt.

Galerii