4.a ja 4.b klassi muusikatund Rakvere Kolmainu Kirikus

10.detsembril toimus 4.a ja 4.b klassi muusikatund Rakvere Kolmainu Kirikus. Õpetaja Tauno Toompuu rääkis kiriku ajaloost, kuuse ja jõulude tähendusest. Lapsed said laulda oreli saatel ja ka kirikukellad pandi samuti jaoks mängima.