4. klass külastas lõpureisil Naissaart

29-30 mail külastas 4. klass oma lõpureisil Naissaart. Põnev ja tore reis lõpetas neljanda klassi jaoks koolis ühe etapi - tänutundega saab tehtud töö eest tänada praegust klassijuhatajat ja põnevusega jääda alates sügisest ootama uut.

Galerii