3.a klassi külastas Nora-Maria isa Raul

3.a klassi isadepäevanädal jätkus 3.tunnis Nora-Maria isa Raul Orava kooliaja jutustusi kuulates. Suur tänu kõikidele isadele, kes aja ja võimaluse leidsid oma tegemistest lastele rääkima tulla! Teiega oli vahva!