3.a klass külastas Rakvere veetöötlusjaama, reoveepuhasti ja jäätmejaama.

3.a klass osales Keskkonnaameti (tasuta) õppeprogrammis, mille raames külastati Rakvere veetöötlusjaama, reoveepuhasti ja jäätmejaama. Õuesõppepäev oli väga huvitav ja õpetlik.

Galerii