3.a klass külastas käbikuivatit

3.a klass külastas 4.veebrualil Roela käbikuivatit ja tegi lumise metsamatka.