2.a klass tutvumas Rakvere haigla tööga

19. novembril käis 2.a klass tutvumas Rakvere haigla tööga.

Galerii