2.a klass linnuses

2.a klass seikles 30. mail linnuses ja nautis pärast seda kerget einet murul.